Texpert

Traffy Expert 

         แหล่งรวมข้อมูลนักวิจัยไว้ด้วยกัน Traffy Expert เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญ สามารถดูข้อมูลวิจัยที่ตีพิมพ์ และมีเครื่องมือค้นหาอย่างชาญฉลาด เช่น Keyword หรือการจัดอันดับทักษะความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้นักวิจัยยังสามารถยืนยันข้อมูลและนำเสนอต่อสาธารณชนได้