Traffy Waste

         Traffy Waste เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับถังขยะ เช่น แสงสว่าง ความชื้น ระดับเสียง ฯลฯ ระบบนี้เริ่มใช้งานที่ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก โดยทีมงานได้พัฒนาระบบทำนายระยะเวลาที่ถังขยะใกล้จะเต็ม  ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการจัดเก็บขยะ

        หากท่านสงสัยการะบวนการทำงานหรือยังมีข้อค่องใจเกี่ยว Traffy Waste ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ และเรายังมีบริการทุกท่านให้สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ทางเราได้ลงไปติดตั้ง ระบบ Traffy Waste ไว้แล้วได้ผ่านทาง เว็บไซต์ : dash.traffy.in.th/patong

Waste
Waste kaya
Waste status_bus
Waste report
Waste report
Waste Map
Waste Map_bus
Waste About

        และหากท่านต้องการที่จะแจ้งปัญหาเรื่องขยะ ท่านสามารถแจ้งได้ง่ายๆเพียงแค่ท่านมีโทรศัพท์มือถือ แล้วดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Patong Report มาใช้งาน แค่นี้ท่านก็สามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับขยะของท่านได้แล้ววันนี้ มีให้ใช้งานทั้ง Android และ IOS แล้วนะ โหลดเลย