( English / ไทย )

ทำงานกับเรา

ลงมือทำในสิ่งที่ใช่

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน ทั้งบนอุปกรณ์พกพาและบนเว็บ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามทดสอบงานวิจัย และการใช้งานสาธารณะ

อ่านเพิ่ม

นักวิเคราะห์ข้อมูล Machine Learning

สร้างโมเดลเพื่อทำนายหรือหาคำตอบโดยอาศัยพื้นฐานของเวลาและตำแหน่ง เช่น การทำนายหาเวลาเข้าป้ายของรถโดยสาร ตามเวลาจริง

อ่านเพิ่ม

นักศึกษาฝึกงาน

สามารถเลือกทำตำแหน่งต่างๆได้ ตามความถนัด

- นักพัฒนาโปรแกรม

- นักวิเคราะห์ข้อมูล

ฯลฯ

อ่านเพิ่ม

โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่กำลังต้องการเตรียมตัวเพื่อไปศึกษาต่อ

อ่านเพิ่ม

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยให้กับนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ร่วมวิจัยกับนักวิจัยจาก NECTEC

อ่านเพิ่ม

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมลและเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง