( English / ไทย )

นวัตกรรมเพื่ออนาคต

TRAFFY พัฒนางานวิจัยด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

 
ผลงาน

เราสนใจในการศึกษาระบบขนส่งและจราจร เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลงานที่สำคัญของเรามีดังนี้

 
Texpert

Traffy Expert

แหล่งรวมข้อมูลนักวิจัยไว้ด้วยกัน Traffy Expert เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญ สามารถดูข้อมูลวิจัยที่ตีพิมพ์ และมีเครื่องมือค้นหาอย่างชาญฉลาด เช่น Keyword หรือการจัดอันดับทักษะความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้นักวิจัยยังสามารถยืนยันข้อมูลและนำเสนอต่อสาธารณชนได้

Ttransit

Traffy Transit

ระบบติดตามตำแหน่งรถประจำทาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท AIS โดย Traffy Transit สามารถระบุตำแหน่งของรถประจำทางในรูปแบบ Real time ทำให้ประชาชนสามารถทราบเวลาที่รถจะมาถึงได้  

Twaste

Traffy Waste

Traffy Waste เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับถังขยะ เช่น แสงสว่าง ความชื้น ระดับเสียง ฯลฯ ระบบนี้เริ่มใช้งานที่ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก โดยทีมงานได้พัฒนาระบบทำนายระยะเวลาที่ถังขยะใกล้จะเต็ม  ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการจัดเก็บขยะ

ทีมงาน Traffy

ผู้ช่วยนักวิจัย

อรรถพล ก้อมมังกร

icon_people

หัวหน้าห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม

ผู้ช่วยนักวิจัย

ณพงศ์ วาณิชยพงศ์